dijous, 23 de febrer de 2012

ORDRE DIA ASSEMBLEA 24.2.12


PROPOSTA ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA 24 de febrer de 12
Recordeu que l'assemblea comença a les 20h puntual i que el secretariat estarà una hora abans per preparar l'assemblea. Qui vulgui proposar canvis o nous temes que vingui de 19h a 20h per parlar-ne amb el secretariat.

TEMES COMUNS A TOTES LES ASSEMBLEES:
1-Explicació del funcionament de l'assemblea.
2-Aprovació del moderador, persona que pren acta i persona que pren torns de paraula.
3-Escollir secretariat per la propera assemblea.
4-Lectura i aprovació de l'ordre del dia.
5-Presentació de les persones que participen per primera vegada a l'assemblea.
6-Estat del moviment i informacions vàries.
-       Repressió policial als estudiants de València i els suport del moviment
-       Valoració i impressions de la manifestació del 19F
(20' PELS TOTS ELS SIS PUNTS ANTERIORS) 20’

7-Roda informativa de Comissions (10' cada una) 1h 10’
GdT Sanitat
GdT Educació
Comissió Extensió (+informació PAH): Preparació mani 10M
Comissió Gènere: 8M
GdT Festa de la diversitat i Barraques

8-Lokal (Punt informatiu 15’) 1h 25’
Proposta de recerca de local i creació un grup de treball.

9-Reunions amb Col·lectius (Punt informatiu) (5') 1h 30’
El proper dijous 1 hi haurà una reunió de les comissions tècnica i de continguts per preparar la jornada unitària del 21 d'Abril


10-Temes de debat  (1h) 2h 30’
Proposta de secretariat d’una assemblea extraordinària per cada tema i d’obrir canals de treball a l’n-1; si no estan oberts de:
1.    Lloc i dia: Parc Taulí i plaça.
2.    Estructura i Organització Interna de l'Assemblea General
3.    Dinamització de Barris
4.    Treball: la reforma laboral i com hem arribat a aquesta situació.
5.    Repressió: Organització i coordinació d'actuació d'estratègies no violentes en les diferents accions(manis, concentracions, etc), en cas de repressió policial. Creació de tallers
6.    Eines informàtiques: Creació de tallers per aprendre a utilitzar el blog, com a eina informativa, i l’n-1, com a eina de treball.


11-Valoració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada